Werkzaamheden

Planten, onderhoud en rooien
Boomverzorging is mijn specialisme. Een goede verzorging van uw bomen vraagt om aandacht in de hele boomcyclus: van jonge aanplant tot het uiteindelijk verwijderen van de boom. Dat geldt voor de kruin, voor het takkenwerk, maar ook het wortelstelsel. Een boom redt zichzelf jarenlang prima, maar lijkt dan ineens niet meer zo lekker in zijn bast te zitten. De oorzaken kunnen divers zijn: een te beperkte groeiplaats, beschadigde wortels, aantastingen of een onevenwichtige groei door opgelopen stormschade. Zo kan een trotse boom geleidelijk wegkwijnen. Gelukkig zijn er dan meestal meer mogelijkheden dan alleen het definitieve rooien. De Boomaap geeft u hier graag een deskundig advies en kan dat advies desgewenst ook op korte termijn uitvoeren.

Boomcontrolewerkzaamheden01
*Het bepalen van de conditie van een boom op basis van visueel waarneembare kenmerken, zoals bijv. aanwezigheid van dood hout, bladverkleuring, taksterfte, insectenvraat en aantastingen. Deze gegevens geven vaak een duidelijk beeld  voor het gewenste boomonderhoud.

Aanplanten
*Groeiplaatsonderzoek. Verkennen van bodemgesteldheid, fysieke ruimte en positie ten opzichte van zon en wind.
*Advies aangaande groeiplaatsverbetering en geschikte boomsoorten.

Verantwoord snoeien
*Verwijderen dood hout
*Verwijderen van (toekomstige) probleemtakken
*Verkleinen boomkroon door innemen van alle takken
*Uitlichten kroon door selectief inkorten van een of meer takken. Hierdoor wordt de     kroon transparanter en de mechanische belasting op de betrokken takken verminderd.

Kroonverankering
*Om de kans op stormschade te verminderen, kan de boomkroon verankerd worden door middel van een flexibele en stevige verbindingslijn tussen de belangrijkste takken onderling of van de takken naar de stam.
Hierdoor zal de piekbelasting tijdens een storm verdeeld worden over takken en/of stam, waardoor de krachten op de takaanhechtingen minder groot zullen zijn.
Mochten takken toch nog afbreken, dan vangt de verbindingslijn de takken voor een deel op, waardoor schade op de grond beperkt blijft.

Rooien/klimmend afbrekenwerkzaamheden02
*Op grond van een veiligheidsrisico of wens van de eigenaar.
*Wijze van vellen van de boom afhankelijk van directe omgeving. Klimmend afbreken is mijn specialiteit en uitstekend geschikt in een beperkte ruimte. De boom wordt dan deel voor deel afgezaagd, zodat de valschade tot een minimum wordt beperkt.
*Bij voldoende ruimte kan de boom in één keer geveld worden. Dat levert tijdwinst op.
*Complexe klussen voer ik uit in samenwerking met andere zelfstandigen in de  boomverzorging.

De Boomaap. Thuis in bomen.